Genealogie

 


Deze site laat de resultaten zien van ons onderzoek naar het voorkomen van de naam Beaufort in Nederland en varianten op deze naam. Daarnaast besteden wij aandacht aan onze andere voorouders.


Lucie en Ruud Beaufort

december 2010, update oktober 2015, update februari 2016Als u vragen heeft over deze site of onze informatie kunt aanvullen kunt u contact opnemen: mailto:lucie.beaufort@lijbrandt.nl

Deze genealogieën zijn uitsluitend bedoeld ter bevordering van de onderlinge communicatie tussen de samensteller en de lezer. Onder geen beding mogen deze gegevens worden gebruikt met het oogmerk (geldelijk) profijt te verkrijgen, zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de samensteller. Publicatie van gegevens, waarbij gebruik gemaakt is van gegevens uit deze genealogieën dient te geschieden met volledige bronvermelding.

Abraham David Beaufort, Lena Neerhoff, Abraham David (1922) en Frederik (1926)kwartierstaat.html

ff

Het is uiteindelijk de bedoeling om met behulp van genealogisch onderzoek het verhaal van onze voorouders te schrijven. Zeer ambitieus, maar we komen veel interessante onderwerpen tegen, waar we nader op ingaan.


I

 

Kwartierstaat van Sebastiaan Bram Beaufort
Beaufort

Nalatenschap BeaufortCornelis

Nalatenschap Johanna Petronella  Beaufort

Nalatenschap Cornelis Beaufort

De hanen van Beaufort

Boedel en Nalatenschap Pieter Beaufort

Boedel en Nalatenschap Hendrik Beaufort d’ oude


De naam Beaufort en varianten

Beaufort Haarlem

De Beaufort

Befort

Bevort

Bevort/akte van bekendheid Frederik Beekman

Jacob Bevort en Dorthe Schneider erven

Wie is Jacob Bevort?

Bevoort/Beauvoir

Van Bevoort

Bavort

Bovoort


Van der Leeuw

Van der Leeuw Haagse

Van der Leeuw Rotterdamse

Van der Leeuw Dordtse

Van der Leeuw Stevensweert

Van der Leeuw Fries

Van der Leeuw Strijen


Van der List

Coone

Brozius

Dijkgraaf

Verduijn

Schouten


Dekkers

Stamreeks van Maria Odilia Wauben (moeder Gertruda Dekkers)

Kwartierstaat Gertruda Dekkers


De namen in het genealogisch onderzoek: